Основні етапи проведення оцінки, короткий покроковий опис

Основні етапи оцінки

Поняття оцінювати (appraise) вперше встановлено на семінарі Світового банку і трактувалося в залежності від контексту, як:

 • Визначення вартості речі
 • Визначення кількості речей
 • Визначення якості або цінності речей

Незважаючи на деяку розмитість, мова йде саме про оцінку вартості. Звідси випливає, що всі характеристики предмета оцінки (кількісні та якісні), повинні бути дані саме в грошовому вираженні,  не залежно від того на скільки вони піддаються обчислення.

Розглянемо оцінку як процес дій. Робота над кожним звітом, а не залежно від характеристик об’єкта оцінки має певний алгоритм дій, порушивши послідовність якого, експерт отримає спотворені висновки. Основними характеристиками процесу оцінки можна назвати:

 • Впорядкування (етапи проведення не можна переставити між собою або знехтувати);
 • Цілеспрямованість (перш за все, позначають мета, з якою виконується робота і всі наступні методи і підходи формуються виключно відповідно до мети);
 • Динамічність (вартісної вираз об’єкта оцінки змінюється з часом, тому на початку процесу визначається дата оцінки);
 • Системність (розгляд об’єкта оцінки як складової ринку зі своїми характеристиками).

В процесі роботи над будь-яким звітом про оцінку, виділяють такі основні етапи:

 1. Підготовчий етап. На даному етапі визначають цілі і завдання робіт, а вже відповідно до них вид вартості, методика і підходи до виконання роботи. Вказується дата оцінки. Встановлюються майнові права та обмеження для предмета оцінки.
 2. Складання плану виконання оцінки. Згідно нашої мети встановлюють методи і підходи до проведення оцінки, обсяг необхідної інформації і джерела. Проводять аналіз витрат на виконання роботи, потім укладається договір із замовником послуги.
 3. Збір і аналіз інформації. На цьому етапі проводять аналіз всієї документації. Виявляють і аналізують ринок об’єкта, його тенденції та характеристики. Оглядають і вивчають властивості об’єкта оцінки, їх вплив і цінність на даному ринку.
 4. Аналіз використання об’єкта оцінки. Експерт повинен виявити і обґрунтувати найбільш ефективне використання об’єкта, згідно 4 основним принципам:
 • Фізично можливе використання
 • Законодавчо дозволене використання
 • Економічно виправдане використання
 • Максимально прибуткове використання
 1. Проведення розрахунків. Оцінювач проводить розрахунки відповідно до трьох основних підходів (порівняльного, дохідного і витратного). Якщо ж якийсь із них, на думку оцінювача, недоцільний, це обов’язково вказується в звіті з поясненням причини.
 2. Узгодження результатів. Заключний етап, на якому аналізуються отримані результати, вибирається найбільш об’єктивний.
Замовити оцінку або отримати безкоштовну консультацію